Sastav Complete benda čini 5  stalnih članova.

Muški i ženski vokal, klavijatura, gitara i bubanj.